Regulamin

                                                                    § 1 Strony umowy

 

1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.madeinusa.com.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez amerykańską  korporację Game Over INC. z siedzibą w Des Plaines, IL 60016, USA zwaną dalej "Sprzedającym"; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".

2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Kupujacy potwierdza znajomosc regulaminu w momencie skladania zamowienia. Bez potwierdzenia znajomosci regulaminu zamowienie nie moze byc zlozone. 

3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.
Klient , jednoczesnie potwierdza znajomosc faktu :
A. Oferowany sprzet elektryczny w oryginalnej wersji 110 Volt wersja amerykanska  zostal stworzony przez producenta z mysla o rynku amerykanskim oraz rynkach  110 Volt . Uzywanie w /w  nie jest zalecane przez producenta w krajach o innych parametrach elektrycznych oraz wiaze sie z podlaczeniem sprzetu przez adapter pradu 110/220V. Niezastosowanie się do tych zastrzezen moze spowodowac trwale uszkodzenie sprzetu.
B. Oferowany sprzet elektryczny wystepujacy w wersji CE  220-240 V jest produkowany oraz oryginalnie przystosowany przez producenta  do uzytkowania w krajach 220-240V z certyfikatem UE.

4. Sklep realizuje te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium USA, Polska, Czechy, Irlandia, Niemcy, Ukraina, UK, Wlochy. W przypadku zamówienia z dostawą poza wymienione terytorium prosimy Klienta o kontakt w celu ustalenia opłat za przesyłkę jesli nie jest widoczna w trakcie dokonywania zakupu.

 

                                                                    § 2 Umowa kupna

 

1. Treść strony internetowej www.madeinusa.com.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.madeinusa.com.pl przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.madeinusa.com.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego.

6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 3 dni roboczych, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.

7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.

8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.


 

                                                                    § 3 Ceny i opis produktów

 

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

3. Koszty dostawy  będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia , po przejsciu do strony KOSZYK.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (tzw. rachunek uproszczony), który zostanie wysłany klientowi e-mailem wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki. Sprzedający z siedzibą w USA nie wystawia rachunków VAT gdyż jest to niezgodne z lokalnym prawem amerykańskim oraz prawem UE.

5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.madeinusa.com.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

6. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.madeinusa.com.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

7. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna , jeśli w opisie zakupionego przedmiotu znajdują się blednę lub nieaktualne informacje wynikające z błędu technicznego a nie umyślnego wprowadzenia w błąd Kupującego.


                                                             § 4 Warunki  i kanały płatności

 

1. Płatności za zakupione towary realizowane są wedlug amerykanskich standardow platniczych tzn : poprzez system platniczy PAYPAL (płatności gotówkowe, przelewy bankowe, płatności kartą kredytową). Paypal.com oraz paypal.pl

2. Nie realizujemy zakupów za pobraniem - przedpłatą z dostawa do Europy. Towar jest wysyłany do klienta po otrzymaniu wpłaty.Czas realizacji zamowienia liczony jest zawsze od momentu otrzymania wpłaty przez Sprzedającego .

 

                                                                    § 5 Opłaty celno-skarbowe

 

Amerykańskie opłaty celno-skarbowe wynikające z eksportowania towaru poza granice USA pokrywa sprzedający na terenie USA.

Kupujący zobowiązany jest do uregulowania wszystkich innych opłat skarbowo-celnych, które mogą wystąpić w Polsce lub innych krajach UE  w związku z importem towaru oraz legalnym wprowadzeniem do UE.


W/W opłaty nie są częścią składową ceny przedmiotu oraz przesyłki i mogą być doliczane w krajach Unii Europejskiej zgodnie z umową handlową między USA a Unią Europejską.

Kupujac z nami jednoczesnie potwierdzacie Panstwo znajomosc calej procedury legalnego sprowadzenia sprzetu.

Po więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z Urzędem Celnym w Polsce lub bezposrednio z biurem obslugi klienta .

Wysokość cła można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w systemie ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/browsetariff_PL?Year=&Month=&Day=

 

                                                                    § 6 Dostawa

 

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu Sprzedajacego w USA , z siedziby producenta w USA lub Europie ( dotyczy konkretnych przedmiotow i marek) na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem) uzgodniono inaczej.

W przypadku osobistego odbioru od kuriera należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.

2. Przesyłki dostarczane są z w formie: paczek lotniczych kurierskich oraz paczek ekonomicznych morskich kurierskich. W zależności od rodzaju wybranej przesyłki czas dostawy może być różny.

Czas realizacji zamowienia : czas od momentu potwierdzenia wplaty do momentu zapakowania i nadania paczki wynosi 2-4 dni roboczych, lub dluzszy jesli taka informacje znajduje sie na stronie przedmiotu lub jesli taka informacja zostanie przeslana do Klienta.

Czas dostawy :

*Paczki lotnicze expresowe ok. 7 dni roboczych (na specjalne zamowienia + dodatkowe koszty wysylki    nieokreslone w szablonie dostawa)

 Paczki lotnicze ok. 14 dni roboczych (Polska) , 24 dni robocze ( inne kraje Europy).

 Paczki morskie ok. 30-40 dni roboczych (Polska) , 40-50 dni roboczych dni robocze (inne kraje Europy). 

 

Czas dostawy może się przedłużyć ok. 7-14 dni roboczych jeśli paczki będą podlegały kontroli celnej zarówno w USA jak i w Polsce. O każdej takiej okoliczności zostaniecie Państwo poinformowani w monitoringu. W szczegolnych przypadkach gdy sprawdzane sa cale kontenery opoznienia w dostawie moga  wynosic ok 20 -40 dni roboczych . Terminy opoznien w dostawie zostaly przedstawione tylko w przyblizeniu , nie sa wiazace z dokaldnym opoznieniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu opóźnienia w dostawie oraz nie uwzglednia roszczen finansowych spowodowanych w/w .

Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za spoznienia w dostawie wynikajace z indywidualnej kontroli celnej  przesylek w Europie. Kupujacy zobowiazany jest do przeprowadzenia odprawy celnej , w tym celu zawsze prosimy o kontakt bezposrednio z przewoznikiem - kurierem lub z biurem obslugi klienta sklepu , gdzie uzyskaja Panstwo wszystkie dane kontaktowe do przewoznika.

 3. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, takiej jak DOTPAY lub PAYPAL, wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia.

4. Jeżeli Klient nie uiścił wpłaty na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 14 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia.

5. Calkowity czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, odpowiednia informacja znajduje sie na stronie przedmiotu.

6. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

7. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

10. Po nadaniu przesylki, oraz przeslaniu numerem do monitorowania paczki odstapienie od umowy moze odbywac sie tylko i wylacznie po otrzymaniu towaru i rozpoczaciu procedury zwrotu. Wszelkiego rodzaju oplaty celne , skarbowe itp wystapujace w kraju Kupujacego nie ulegaja zwrotowi i leza po stronie Kupujacego. 

11. Wszystkie przesylki ubezpieczane sa automatycznie od zaginiecia na kwote $100 . W przypadku ubezpieczenia od calkowitej wartosci paczki prosimy o kontakt w celu wyceny dodatkowego ubezpieczenia .

 

                                                                    § 7 Szkody powstałe podczas transportu

 

1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, zdjecia , które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie (1-3 dni) Sprzedającemu na adres mailowy biuro@madeinusa.com.pl w celu ustalenia  dalszej procedury postępowania. W przypadku zwrotu towaru , zwrotowi nie podlegaja oplaty za przesylke z USA do UE oraz z UE do USA  oraz ewentualne oplaty celne w UE.

 

 

                                                                    § 8 Gwarancja

 

1 . Madeinusa.com.pl oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy. Gwarancja sprzedawcy liczona jest zawsze od momentu nadania paczki. 

2. Adresy centrów serwisowych dla poszczególnych towarów i marek zawarte są na stronie internetowej www.madeinusa.com.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Lista serwisów gwarancyjnych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.

3. Okres gwarancji oraz terminy zgłaszania reklamacji w przypadku wykrycia wady dla produktów poszczególnych marek oraz warunki gwarancji sprzedawcy dostępne są na stronie sklepu www.madeinusa.com.pl.

4. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze.

5. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej są rachunek i karta gwarancyjna z czytelnym numerem seryjnym oraz oryginalne opakowanie produktu z numerem seryjnym .

6. Kupujący aby  skierować zgłoszenie reklamacyjne lub naprawę serwisową zobowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta drogą mailowa lub telefoniczna w celu uzyskania numeru naprawy .

6 A. W przypadku naprawy gwarancyjnej Kupujący pokrywa koszty wysyłki towaru do wskazanego punktu serwisowego oraz koszty powrotu sprzętu do klienta.

7. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

8. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy - poprzez wymianę produktu na nowy.Warunkiem wymiany produktu na nowy jest posiadanie kartu gwarancyjnej oraz oryginalnego opakowania.

9. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 31 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.

10. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte: 
- konserwacje nieprzewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób nienaturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, tzn podlaczeniem sprzetu do wejscia z napisem 220V w transformatorze.  Informacja o wlasciwym podlaczeniu sprzetu przesylana jest mailem wraz z numerem paczki. 
- podlaczenie transformatora do gniazda bez uziemienia. 
- uszkodzenia związane z mechanicznym starciem się stalowych elementów planetarnych , poprzez miksowanie ciężkich ciast (drożdżowe, chleby, pizza itp.) na wysokich biegach oraz przeciążanie miksera poprzez miksowanie dużej ilości składników w tym samym czasie.
– uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
– uszkodzenia mechaniczne,
– uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis, oraz naprawy i otwieranie sprzetu przez osoby trzecie jak i serwisy niewspolpracujace z Madeinusa.com.pl
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
– uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
– roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,

11. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podawania powodu. Otrzymany towar nie może zawierać żadnych śladów użytkowania, znajdować się w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi elementami .
Kupujący w tym przypadku zobowiązuje się odesłać towar do magazynu w USA na własny koszt paczką monitorowaną. Sprzedający zwraca kwotę zakupu na wskazane przez kupującego konto w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Kwota zwrotu jest adekwatna do stanu i wygladu sprzetu ( dzial reklamacje).

 § 9 Ograniczenia związane z lokalizacją i krajem pochodzenia produktów

1. Wszystkie produkty wysyłane przez Sprzedającego poza granice USA będą podlegały 1 rocznej gwarancji Sprzedającego. Gwarancja producenta na przedmioty wysyłane poza terytorium USA może być nieakredytowana przez lokalnego przedstawiciela danej marki kraju przeznaczenia.

2. Podręczniki , instrukcje i ostrzeżenia itp. mogą występować w języku kraju pochodzenia lub przeznaczenia produktu. Materiały towarzyszące, specyfikacje i wymogów w zakresie etykietowania zaprojektowane zgodnie z normami kraju pochodzenia lub przeznaczenia. W indywidualnych przypadkach Sprzedający może oferować instrukcje w języku kraju przeznaczenia - prosimy o kontakt.

3. Produkty amerykańskie są zgodne z standardami elektrycznymi kraju pochodzenia 110 Volt (wymagane użycia adaptera lub konwertera napięcia) kraju docelowego użytkowania ( kraj inny niż USA).

4. Ceny przedmiotów wysyłane poza USA mogą zostać powiększone o wartość podatków, ceł i opłat pobieranych przez państwo przeznaczenia ( "Opłaty celno - skarbowe").

5. Odbiorca przesyłki jest importerem w kraju docelowym i jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty importowe.
Tym samym jest odpowiedzialny za legalny import do kraju docelowego zgodne z wszystkimi prawami i przepisami kraju przeznaczenia.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (tzw. rachunek uproszczony), który zostanie wysłany klientowi e-mailem wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki. Sprzedający z siedzibą w USA nie wystawia rachunków VAT gdyż jest to niezgodne z lokalnym prawem amerykańskim oraz prawem UE.

                                                   § 10 Ochrona danych osobowych

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Game Over INC., z siedzibą Des Plaines, IL, 60016, USA danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.madeinusa.com.pl.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta .

4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) Game Over INC.